Grudziądz Informacja Turystyczna w Grudziądzu Nasza Klasa Facebook kucharczykryszardbogdan.blogspot.com

Strona główna / Zakłady Graficzne i wydawnicze

Przedmowa do publikacji

Grudziądz odzyskał niepodległość 23 stycznia 1920 roku i po tym dniu, zaistniały w mieście nowe warunki, mające istotny wpływ, nie tylko na wielkość, ale i na charakter publikowanych w wydawnictwie Zakładów Graficznych i Wydawniczych Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu.

Od tego wydarzenia przyszłym roku - minie 100 lat, rocznica ta, winna być szczególnym upamiętnieniem historycznych zdarzeń.

Zamiarem autora publikacji jest książką, która może spełnić rolę edukacyjną lub zastępczą prezentacje grafiki, druku i wydawnictwa „ Zakładów Graficznych i Wydawniczych Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu” oraz wyjątkową (niekiedy kontrowersyjną?)społeczną działalność Wiktora Kulerskiego

Jak tytuł książki wskazuje „Z kart historii Zakładów Graficznych i Wydawniczych Wiktora Kulerskiego „ przedstawia i akcentuje głównie, reprodukcję wydanego w latach przedwojennych, bardzo ciekawą, bardzo rzadką i trudną do skompletowania publikację? „ Dzieje Narodu Polskiego w Obrazach „

Wydruk obrazów w oryginalnie drukowanej formie, złożony jest w wkładanej tece

I przedstawia malarstwo polskie, występujące w formie luźnych kart o wymiarach 27 x 34 cm zawiera barwne reprodukcje oraz karty z notami, adnotacjami z wydarzeń i historycznych postaci. Teksty historyczne tego wydawnictwa spisane z zachowaną oryginalną pisownią. ( poprawiono tylko najbardziej rażące dziś błędy.)

Karty te publikowane w formie wydruku, dołączone były cyklicznie dodatkowo do sprzedaży czasopisma „Gazeta Grudziądzka” a dla uatrakcyjnienia i edukacji narodu polskiego z piękną kolorową reprodukcją malowanych obrazów, znanych malarzy, uwidaczniających wydarzenia historyczne w dziejach narodu polskiego opisując jej historyczną treść.

Zakłady Graficzne i Wydawnicze Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu, publikowały także w inne ciekawe pozycje książkowe, gazetowe i broszurowe.. Twórczość wydawnicza i społeczna działalność w tak trudnym okresie Wiktora Kulerskiego charakteryzowała się wytrwałością i nieustająca pracą.

Poświęcał się też działalności społecznej i narodowej, zakładał polskie towarzystwa ludowe i oświatowe, wygłaszał wykłady z literatury i historii zakładał polskie szkółki, pisał do gazet. 1. X.1894 Roku ukazał się pierwszy numer” Gazety Grudziądzkiej” Drukarnia wydawała w latach 1894-1939 około 300 tytułów książek, broszur i innych publikacji. ( Książki historyczne, legendy, czytanki dla dzieci, bajki, poradniki medyczne, domowe i prawne, kolorowe obrazki. Kalendarze, śpiewniki, powieści, modlitewniki, przewodniki, elementarze, listowniki, dramaty, podręczniki)

Pierwsza książka o tej tematyce „Dzieje Narodu Polskiego” wydana w 1906 roku. (W zbiorach Biblioteki Miejskiej w Grudziądzu) Autorem wydania jest Michał Majerski? ( 1873- 1934) a kolejne wydanie w roku 1912 i 1925· „Dzieje Narodu Polskiego” opracowane przez Wiktora Kulerskiego w więzieniu pruskim w Ploeizensee pod Berlinem. Doprowadzone do końca przez Redakcję Gazety Grudziądzkiej. Nakładem 360 tysięcy w wydaniu uzupełnionym.

Poszukiwania w różnych źródłach, pojedynczych kart i skompletowanie, umożliwiło opracowanie i druk w zbiorczą publikację. Ponadto uzupełniono i wzbogacono wydanie o reprodukcje innych kolorowych publikacji tego zakładu oraz przepiękne litografie okolicznościowe, kierowane do społeczeństwa polskiego. Kliknij na miniaturkę, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij "zamknij", aby wyjść.

Kontakt

tel. 603 952 819
tel. 56 464 83 93
e- mail:

Więcej informacji