Grudziądz Informacja Turystyczna w Grudziądzu Nasza Klasa Facebook kucharczykryszardbogdan.blogspot.com

Strona główna

Ryszard Bogdan Kucharczyk

Zachęcając do pozyskania pełnej wiedzy o zawartości poszczególnych tomów zapraszamy na wskazane adresy w kontaktach

Prezentowane urokliwe albumy zatytułowano „Grudziądz i okolice na starej karcie pocztowej”, Wydania prezentują fragmenty ulic, wizerunki poszczególnych budowli oraz innych godnych uwagi gmachów – utrwalone na dawnych kartach pocztowych Grudziądza i okolic,a zatem posiadają olbrzymie znaczenie dokumentacyjne i ikonograficzne. Każdy tom zawiera ponad 100 pocztówek wydanych po 1890 roku. Karty pocztowe przedstawiają urodę miasta dumnego ze swojego malowniczego położenia i pięknej architektury. Wszystkie kartki przynoszą informacje o Grudziądzu i okolicach. Uważnie oglądając, uświadamiamy sobie szczęśliwie zachowany obraz miasta, niezmienność układu urbanistycznego i głównych obiektów architektury, elementy zabytkowego miejskiego krajobrazu, ulic, monumentalne gmachy, domy, które stawiały opór działania czasu oraz zmiany, jakie dały znać o sobie, szczególnie te, które powstały w wyniku działań wojennych. Warto się przyjrzeć każdej karcie ,by zobaczyć, co przetrwało, a co ma dzisiaj kształt inny. Albumy te nie ukazałyby się, gdyby nie kolekcjonerska pasja filokarcistów, a zamiarem autora jest ich pasje zbieractwa uwidocznić w albumach i rozpowszechnić szerokiemu gronu społeczeństwa Tekst w albumach jest tłumaczony na język niemiecki i angielski.

Wydawnictwo powstało:
ze zbiorów członków Grudziądzkiego Towarzystwa Kolekcjonerów i Miłośników Sztuki
Dawnej „POMORZE” w Grudziądzu
Ryszard Bogdan Kucharczyk - Redaktor wydań:
Henryk Przerwa
Mirosław Szypenbeil

Wszelkie prawa zastrzeżone we wszystkich albumach

Kontakt

tel. 603 952 819
tel. 56 464 83 93
e- mail:

Więcej informacji