Grudziądz Informacja Turystyczna w Grudziądzu Nasza Klasa Facebook kucharczykryszardbogdan.blogspot.com

Strona główna / Strona główna

Historia kartki pocztowej

Pierwsze kartki pocztowe z widokiem pojawiły się w czasie wojny francusko-pruskiej.Za odkrywce tej formy korespondencji uważany jest Heinrich von Sthepan ( ur. 7-go stycznia 1831 w Słupsku-zm.8-go kwietnia w Berlinie),pruski urzędnik państwowy, zajmujący się głównie pocztą. W ciągu wieloletniej służby państwowej pełnił wiele funkcji, ostatnią ministra stanu/1895/. W 1874 był jednym z założycieli Światowej Unii Pocztowej. Zreformował system pocztowy w Niemczech. W 1870 zaproponował wprowadzenie kart pocztowych. W 1877 jako pierwszy wprowadził w Niemczech telefon. Pierwszy projekt pocztówki wykonał w 1869 r. Emanuel Horman z Wiednia.Początkowo takie kartki rozsyłać można było w granicach państwa.

Na awersie,obok ryciny lub fotografii zamieszczano korespondencję. Na przełomie XIX i XX w. Wraz z rozwojem turystyki pojawiła się moda na przesyłanie pozdrowień z podróży, w efekcie, czego kurorty,miasta, a nawet wsie wydawały kartki widokówki zdobione bogatą secesyjną ornamentyką. Jako element promocyjny mimo upływu czasu, zmiany formy i rozwoju różnych sposobów komunikowania się, widokówki są do dziś elementem uzupełniającym naszą wiedzę o historii, obliczu miejsca, ludziach, zdarzeniach

RYS HISTORYCZNY MIASTA GRUDZIĄDZA

Jak dowodzą wykopaliska jeszcze przed naszą erą prowadziła droga handlowa z Morza Bałtyckiego przez Grudziądz. Była to prawdopodobnie mała osada, która leżała w dolinie Osy wpadającej do Wisły. Wiadomości historyczne o Grudziądzu spotykamy dopiero w X wieku. Mieczysław I wyprawiał się kilkakrotnie na Pomorze, celem nawrócenia tamtejszej ludności na wiarę chrześcijańską. Bolesław Chrobry w 993 roku przekroczył Drwęcę i zajął ziemię aż po Osę. Grudziądz stał się obronną fortecą, która strzegła granic południowych Pomorza przed Prusakami i była bazą wypadową na wschód i północ. Tędy jechał św. Wojciech do Prus.

Administracyjnie ziemie te należały do Woj. Mazowieckiego. Wojewoda Mazowiecki Żyrosław w 1183 roku zagarnął wsie: Tuszewo, Mgowo, Dębieniec, Buk i Grutę. W roku 1207 ziemię Chełmińską wraz z grodem Grudziądzem obejmuje Konrad Mazowiecki. W 1216 r. Grudziądz był siedzibą biskupa Christiana, który wyprawiał misjonarzy do Prus. Z tego okresu pochodzi herb i pieczęć dowodząca, że Grudziądz był już miastem. W roku 1216 został on doszczętnie zniszczony przez Prusaków. Mieszkańcy zbudowali nowe miasto w delcie Trynki.

Czytaj dalej